Mình cũng muốn tham gia cùng mọi người. Bạn chủ thớt cho đăng ký nhé.