Không biết có bạn nào ở HN hứng thú đi chụp ảnh không