Em ko biết có spam không chứ em đang cần thuê 1 anh photo về vườn chụp cây cảnh. Vườn nhà em ở sadec đồng tháp, chụp cỡ 300 cây. mỗi cây lấy 4 hình ạ