Mình đang có A6000 + kit + sigma 30 f/1.4
Nhu cầu của mình là chụp xe máy do mình kinh doanh xe máy, và du lịch, chụp chân dung, phong cảnh , nhà cửa, mỗi thứ một tí... thỉnh thoảng quay .
lúc đầu...