[QUOTE=bangbeoo;2268202]1. seeyou - Nam Đồng
2. hbtrung - Bảo Trung
3. theghost64 - Nguyễn Trần Hoàng Quý
4. mrbig306 - Ngô Minh Phúc
5. warcraftdday123 - Lê Đức Minh
6. Reltih - Duy
7. Bạn...