Giá K-01 quá tốt ở thời điểm hiện tại, em không cưỡng nổi cám dỗ nên rước một em về. Có điều autofocus có vẻ chậm và không chính xác, thêm nữa là dùng liên tục thì thấy thân máy rất nóng.
Một vài...