Tìm kiếm:

Type: Posts; User: FujS5800

Tìm kiếm: Tìm kiếm mất 0.01 giây.

  1. Chú ý: Em bị lên cột vài lần nên thôi để em trả lời,...

    Em bị lên cột vài lần nên thôi để em trả lời, giống kiểu thằng nghiện đi cai về lên truyền hình tuyên truyền về phòng chống ma túy ấy:22:

    Anh có thể mở 2 cái nếu như 2 cái đó không liên quan đến...
  2. Chú ý: Em thì chả có ý kiế gì, Ban quản trị thì cũng là...

    Em thì chả có ý kiế gì, Ban quản trị thì cũng là người, khi del bài hay khóa nick thì họ có ngồi họp với nhau để thảo luận đánh giá mức độ vi phạm đâu, cũng chỉ là cảm giác chủ quan của 1 con người...
Hiển thị kết quả từ 1 đến 2 / 2