Tìm kiếm:

Type: Posts; User: moonwalker

Tìm kiếm: Tìm kiếm mất 0.02 giây.

  1. Chú ý: em có ý kiến thế này. 2. nên đề ra 1 khoảng...

    em có ý kiến thế này.

    2. nên đề ra 1 khoảng thời gian tối thiểu, sau thời gian đấy người bán có quyền up bài mình lên, như vậy vừa có thể tránh được người bán liên tục up bài cũng như không để bài...
  2. Chú ý: BQT cho em hỏi là ví dụ em có 1 topic mở cũng lâu...

    BQT cho em hỏi là ví dụ em có 1 topic mở cũng lâu mà chưa bán được hàng, gần 2 tuần thì em nên tạo topic mới hay nên up lên ạh. Vì em thấy thay vì tạo topic mới up lên vừa đỡ mất công lại đỡ có nhiều...
Hiển thị kết quả từ 1 đến 2 / 2