-xin cho tôi biết mỗi ngày được up bài mấy lần cho bài nổi lên ạ ?