Tìm kiếm:

Type: Posts; User: brandy_bj

Tìm kiếm: Tìm kiếm mất 0.05 giây.

 1. Trả lời
  282
  Lần xem
  74,238

  -Đã thử Leica M và ko tối ưu lắm bác...

  -Đã thử Leica M và ko tối ưu lắm bác nhé... A7 ll thì okie.
 2. Trả lời
  282
  Lần xem
  74,238

  #35 A7 ll + Zeiss 85/1.4 C/Y ...

  #35 A7 ll + Zeiss 85/1.4 C/Y

  https://farm9.staticflickr.com/8678/16359621692_fb9c98f7a5_o.png

  Ảnh lớn hơn trên flickr: https://farm8.staticflickr.com/7345/15740643243_4433be2cdb_o.png
 3. Trả lời
  282
  Lần xem
  74,238

  #27 Vintage - A7 + SAL 70-200 G ...

  #27 Vintage - A7 + SAL 70-200 G

  https://farm8.staticflickr.com/7300/16353696001_8a7b5e0177_o.png

  Ảnh lớn hơn trên flickr: https://farm9.staticflickr.com/8615/15733011774_031d6239c4_o.png
 4. Trả lời
  282
  Lần xem
  74,238

  #13 A7 + Zeiss 55 FE ...

  #13 A7 + Zeiss 55 FE

  https://farm9.staticflickr.com/8562/15686389244_531dd73949_o.png

  Ảnh lớn hơn trên flickr: https://farm9.staticflickr.com/8616/16122970597_7369e66e14_o.png
 5. Trả lời
  282
  Lần xem
  74,238

  #7 Chụp ảnh thẻ với A7 ll và Revuenon 50/1.2 ...

  #7 Chụp ảnh thẻ với A7 ll và Revuenon 50/1.2

  https://farm8.staticflickr.com/7562/16125739447_ce757655c5_o.png

  Ảnh lớn hơn trên flickr:...
Hiển thị kết quả từ 1 đến 5 / 5