A7 55 1.8 (đc tính là chân dung ko ta )
https://farm6.staticflickr.com/5566/30203459024_a5bfc6b23d_b.jpg