Không biết bạn focus vào đâu để kiểm tra xem lens có bị out ò focus không, chứ như hình đầu crop 100% như vậy là nét rồi
http://www.vnphoto.net/resize.php?w=960&src=data/p23/65_toc9962jpg.jpg