Nhìn các tấm hình thấy nét.
Nếu mờ như bạn nói thì có thể do:

- DOF mỏng (do khẩu độ & khoảng cách với đối tượng chụp).
- motion blur: chụp ở tốc độ chậm. Mặc dù con 35mm có chống rung, nhưng...