Offline máy film - Thổ Hà, Bắc Ninh tháng 6, 2998.
http://img228.imageshack.us/img228/988/28573104pe7.jpg

Cái này em tự sướng trên xe máy trên đường đi...