Là một thành viên vùng sâu vùng xa ,cực Tây Nam giáp biên giơi Campuchia,nhưng Biengioi rất dinh dự được nhiều lần tiếp đón các thành viên vnpvhoto về offline,giờ xem lại , vẫn đâỳ ắp tiếng cười rạng...