Chủ đề này hay quá, em góp một tấm offline tại Trà Vinh - ngày 12/04/2008

http://i175.photobucket.com/albums/w140/huynhvu/TraVinh_VNPhoto.jpg

Thứ tự (những người cầm máy) trái qua: dottre -...