Cũng mới đi về tham gia cùng bác vài tấm
1/ Cổng vào
http://farm8.staticflickr.com/7318/9652756306_fc6e452b17_z.jpg

2/ Chuồng cọp
http://farm4.staticflickr.com/3695/9652746998_0bce6c94ce_z.jpg...