xúc động thật, các chiến sỹ của ta một thời oanh liệt