cảm ơn bác vì bộ ảnh ấn tượng, mấy ảnh hàng rào gai đẹp quá. Em đi PQ 1 lần mà bị ấn tượng cái nhà tù này nhất