Hix, hồi xưa tù nhân bị đối xử còn thua con vật :( tàn bạo kinh kiếp