Màu và chi tiết, độ nổi khối lên mê quá. Cảm ơn anh vì tấm ảnh đẹp :)