e đang muốn tẩu tán body k5ii có sước sát nhỏ, đủ phụ kiện ăn chơi, Bác nào định giá cho e với, nghe nói là khó bán lắm/Cảm ơn các bác