Tìm kiếm:

Type: Posts; User: binhnt21

Tìm kiếm: Tìm kiếm mất 0.02 giây.

 1. Trả lời
  773
  Lần xem
  101,662

  https://farm4.staticflickr.com/3813/12362272643_0c...

  https://farm4.staticflickr.com/3813/12362272643_0c763a097a_z.jpg

  https://farm8.staticflickr.com/7334/12362550884_fe4c258ab7_z.jpg
 2. Trả lời
  773
  Lần xem
  101,662

  https://farm8.staticflickr.com/7402/12362298223_14...

  https://farm8.staticflickr.com/7402/12362298223_14f0816260_z.jpg
 3. Trả lời
  773
  Lần xem
  101,662

  https://farm8.staticflickr.com/7351/12362573094_21...

  https://farm8.staticflickr.com/7351/12362573094_21dea5ffdc_z.jpg

  https://farm3.staticflickr.com/2819/12362140545_e1c2af3d1b_z.jpg
 4. Trả lời
  773
  Lần xem
  101,662

  https://farm4.staticflickr.com/3781/12362588134_a1...

  https://farm4.staticflickr.com/3781/12362588134_a1b6b604a2_c.jpg
 5. Trả lời
  773
  Lần xem
  101,662

  https://farm8.staticflickr.com/7419/12362308083_23...

  https://farm8.staticflickr.com/7419/12362308083_23aa682cdc_c.jpg
 6. Trả lời
  773
  Lần xem
  101,662

  https://farm6.staticflickr.com/5520/12362592124_37...

  https://farm6.staticflickr.com/5520/12362592124_37f3ee3ef3_c.jpg
 7. Trả lời
  773
  Lần xem
  101,662

  https://farm8.staticflickr.com/7341/12362313773_89...

  https://farm8.staticflickr.com/7341/12362313773_89d182b5af_c.jpg
  K5II
 8. Trả lời
  773
  Lần xem
  101,662

  http://farm8.staticflickr.com/7357/12361911015_7cd...

  http://farm8.staticflickr.com/7357/12361911015_7cd807e2f5_z.jpg

  http://farm6.staticflickr.com/5532/12362078913_9f5cc57482_z.jpg

  http://farm3.staticflickr.com/2893/12361918735_782342ab17_z.jpg
  ...
 9. Trả lời
  773
  Lần xem
  101,662

  Test AF-C :D...

  Test AF-C :D
  http://farm4.staticflickr.com/3792/12361896075_4579586e53_z.jpg

  http://farm8.staticflickr.com/7401/12362051973_ab7b35e9f2_z.jpg
  ...
 10. Trả lời
  773
  Lần xem
  101,662

  http://farm6.staticflickr.com/5485/12285812236_dab...

  http://farm6.staticflickr.com/5485/12285812236_dabbe45561_z.jpg

  http://farm6.staticflickr.com/5513/12285269195_31ae2e60b9_z.jpg
 11. Trả lời
  773
  Lần xem
  101,662

  http://farm3.staticflickr.com/2894/11684404395_9fb...

  http://farm3.staticflickr.com/2894/11684404395_9fb9b121d3_z.jpg

  http://farm4.staticflickr.com/3721/11684663223_6f446c8492_c.jpg
  K5II, DA40
 12. Trả lời
  773
  Lần xem
  101,662

  http://farm6.staticflickr.com/5451/9933641146_b2ce...

  http://farm6.staticflickr.com/5451/9933641146_b2ce95c06e_c.jpg

  http://farm8.staticflickr.com/7398/9933645125_441dd15019_c.jpg

  http://farm8.staticflickr.com/7406/9933729454_bc340fd8a5_c.jpg
 13. Trả lời
  773
  Lần xem
  101,662

  Cảm ơn các bác. Cũng vì muốn xem Pentax cải tiến...

  Cảm ơn các bác. Cũng vì muốn xem Pentax cải tiến AF với SAFOX X đã bằng bạn bằng bè chưa thôi :D
  Phục vụ hai ông tướng này là chính :)

  ...
 14. Trả lời
  773
  Lần xem
  101,662

  http://farm8.staticflickr.com/7314/9933867483_9152...

  http://farm8.staticflickr.com/7314/9933867483_91526779d6_c.jpg

  http://farm4.staticflickr.com/3825/9933739714_a4d82043fd_c.jpg

  http://farm3.staticflickr.com/2853/9933820833_dce68e02fd_c.jpg
Hiển thị kết quả từ 1 đến 14 / 14