ô bác saohom, người đã thuốc em vào pentax với mấy ảnh K-10 :))