Làm nóng topic , bác nào vào góp vui với em ạ :D

http://farm9.staticflickr.com/8058/8238611634_c292f8f0bf_o.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8203/8234820176_cb682691ea_o.jpg
...