Xin phép đưa bài này lên để BQT chuyển vào box Ảnh Infrared. Cám ơn.