Cơm nguội của bác đẹp một cách khá ma mị rồi còn gì, em thích tấm này ở khung hình, nhìn vào ảnh của bác thấy giống như một ma trận giăng bẫy chờ đợi... ngu ý của e là em thích để tấm này với mức tối...