Mấy tấm ảnh IR của bác pnphan va loc47 post vừa rồi coi thiệt đã (hình như phong trào này đang được khuấy động, Nikon sắp cháy hàng). Gửi các bác cái link xem tham khảo (video hơi dài, xem coi chừng...