Xin góp vui với các bạn hình Infrared chỉ là cơm nguội, xin các bác chỉ dận thêm nếu có gì chưa hoàn thiện


https://farm4.staticflickr.com/3928/15244862739_6a3f3720e6_b.jpg