Em mới tập chụp món này, IR filter 720 + Pentax 50 1.4 +Canon 600D
Set: ISO 100 - Speed: 30s - WB Auto - Thời gian tầm 11.30 trưa

Trình độ PTS của em ở mức mới biết cách mở PTS thôi nên ảnh kô...