Màu của bức landscape đẹp quá :) vừa có nắng vừa có bầu trời xanh trong vắt :)