Tôi nghĩ vấn đề cần ở đây ko phải là cân nhắc xem có nên làm giống như chiếc camera trong video và to hơn hay không, bởi vì nó quá xấu, thô kệch. Ở Việt Nam chỉ bị hạn chế về chất liệu và điều kiện...