các bác cho em nhập theo học hỏi với mới tập tành cầm máy thôi em ở praha