Chào các bác .Em ở Slovakia muốn tham gia sinh hoạt nhưng chưa biết đăng ký cụ thể như nào. Có sinh hoạt j các bác hú em một tiếng với