Cám ơn bạn Trauvang thông báo thành lập nhóm Vnphoto.net Âu châu, đúng vào dịp Thụy Sĩ đang dò dẫm bứơc vào hiệp ứơc Schengen. Chẳng là vào năm 2005, Thụy Sĩ đã tổ chức trưng cầu dân ý và trên 54%...