Bây giờ $2500 là người ta được 1 bộ ảnh mấy chục kiểu rồi. $2500/shot e rằng phải các bạn giàu giàu mới chịu chơi nhỉ. :D