Chúc mừng các bác, tiếc mình ko còn ở châu Âu nữa mà tham dự ...