Các bạn thành viên thân mến,

Cùng với sự phát triển của VNPhoto trên khắp thế giới nói chung và Châu Âu nói riêng, đồng thời xuất phát từ những đề nghị của một số bạn members tại khu vực. Box Nhóm...