@gió hoang: bạn có thể search Google "LENS CONVERSION CHART", hoặc pm cho mình email, mình sẽ gửi file cho bạn tham khảo.