Bác 2vien thử dùng phương pháp treo bellows xem có ổn không!
Em thấy thường dài cỡ 1m họ hay dùng phương pháp treo 1 điểm giữa hoặc 2 điểm và cũng vẫn đẹp.