Phải vác 5D ra ngoài trời thì box EU mới lớn mạnh được Duy ơi hehehe