Em hỏi ngu tý hình này là bác chụp lại màn hình hay là dí máy ảnh vào màn hình :eat: