@2vien : Theo em nghĩ nếu DIY thì kích thước bellows trước phụ thuộc vào lens board bác muốn làm to hay nhỏ. còn kích thước sau to bằng khung gỗ của back. Back là phần gần như khó nhất của máy thì...