Em xem mấy cái ảnh chùa của bác TCI thấy nền trời bị gợn sóng, rõ nhất là tấm chụp đêm. Không biết có phải là do K-5 IIs bị bỏ mất filter không.

Có bác nào biết xin cho góp ý với.