Em vừa có K5IIs, xin đc gia nhập hội Pen ạ.
https://farm8.staticflickr.com/7419/13934663369_ac1c9e1aac_b.jpg