Tính làm em K5IIs đây ... Thái cho mình xem 1 file thô được không để xem thế nào , Tks.