to cttin80 : ảnh đẹp và duyên dáng , có chút huyền bí ,,, xử lý chất ảnh , màu rất hay ,,, o biết từ máy nào luôn , mới đầu nhìn thoáng tưởng ảnh 645D .. ; p ..