Bác sonnikond7000 có fa khg cho em làm quen với ạ!!!em cũng đang dùng bộ gear giống bác!!!!