Tấm "Đời bạc" của bạn Ubee trông hay quá, đặc biệt khoái thần thái của anh chàng ngồi góc trái ảnh, trông cứ nó đực ra, rất hợp với bức ảnh. Tiếc là bạn để tương phản cao nên mất khá nhiều chi tiếc ở...