Ớ, em tưởng bác ấy vân ở 3B Bảo Khánh nhỉ.
Em mới mang qua đó sửa 2 máy, đi toi 1 củ 2 mà chưa biết chất lượng ntn đây vì chưa có time test lại :((